“HỌC TỪ ĐẦU TRỌN GÓI TỪ A-Z CHỈ VỚI 4.900K” Học khóa học trọn gói này học viên trong quá trình học, học viên không mất thêm bất cứ chi phí nào cả như: Đã bao gồm tiền học lý thuyết, tiền xăng, tiền thuê xe, tiền thuê sân bãi, tiền .....