Nội dung chương trình các môn học đào tạo lái xe ô tô từ ngày 1/6/2024

Nội dung chương trình các môn học đào tạo lái xe ô tô được quy định tại Phụ lục XXI ban hành kèm theo Thông tư 05/2024/TT-BGTVT như sau:

1. Các môn học đào tạo lái xe ô tô

Các môn học đào tạo lái xe ô tô bao gồm:

– Môn học Pháp luật giao thông đường bộ.

– Môn học Cấu tạo và sửa chữa thông thường.

– Môn học Nghiệp vụ vận tải.

– Môn học Đạo đức người lái xe và văn hóa giao thông.

– Môn học Kỹ năng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

– Môn học Kỹ thuật lái xe.

2. Nội dung chương trình các môn học đào tạo lái xe ô tô

– Môn học Pháp luật giao thông đường bộ

TT

NỘI DUNG

1

Phần I. Luật Giao thông đường bộ
Chương I: Những quy định chung
Chương II: Quy tắc giao thông đường bộ
Chương III: Xe ô tô tham gia giao thông đường bộ
Chương IV: Người lái xe ô tô tham gia giao thông đường bộ

2

Phần II. Hệ thống báo hiệu đường bộ

Chương I: Quy định chung
Chương II: Hiệu lệnh điều khiển giao thông
Chương III: Biển báo hiệu
Phân nhóm và hiệu lực của biển báo hiệu
Biển báo cấm
Biển báo nguy hiểm
Biển hiệu lệnh
Biển chỉ dẫn
Biển phụ
Chương IV: Các báo hiệu đường bộ khác
Vạch kẻ đường
Cọc tiêu, tường bảo vệ và hàng rào chắn
Cột kilômét
Mốc lộ giới
Gương cầu lồi và dải phân cách tôn sóng
Báo hiệu trên đường cao tốc
Báo hiệu cấm đi lại
Báo hiệu tuyến đường bộ đối ngoại

3

Phần III. Xử lý các tình huống giao thông
Chương I: Các đặc điểm của sa hình
Chương II: Các nguyên tắc đi sa hình

– Môn học Cấu tạo và sửa chữa thông thường

TT

NỘI DUNG

1

Giới thiệu chung về xe ô tô

2

Động cơ xe ô tô

3

Cấu tạo Gầm ô tô

4

Hệ thống Điện xe ô tô

5

Các hệ thống an toàn chủ động trang bị trên xe ô tô

6

Hệ thống tự chẩn đoán trên ô tô và các hư hỏng thông thường

7

Nội quy xưởng và kỹ thuật an toàn

8

Các hư hỏng thông thường

– Môn học Nghiệp vụ vận tải

TT

NỘI DUNG

1

Khái niệm chung về vận tải ô tô

2

Kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

3

Trách nhiệm của người lái xe

4

Trách nhiệm của người kinh doanh vận tải

– Môn học Đạo đức người lái xe và văn hóa giao thông

TT

NỘI DUNG

1

Những vấn đề cơ bản về phẩm chất đạo đức trong giai đoạn hiện nay

2

Đạo đức nghề nghiệp của người lái xe

3

Trách nhiệm, quyền hạn của người sử dụng lao động, của lái xe trong kinh doanh vận tải

4

Văn hóa giao thông

5

Phòng, chống tác hại của rượu, bia khi tham gia giao thông

6

Thực hành cấp cứu

7

Hướng dẫn kỹ năng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

– Môn học Kỹ năng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

TT

NỘI DUNG

1

Khái quát tình hình cháy nổ trong nước và địa bàn trong những năm gần đây. Có các số liệu cụ thể minh chứng. Phân tích các nguyên nhân gây ra cháy nổ và bài học kinh nghiệm từ các vụ cháy lớn.

2

Kiến thức về các văn bản quy phạm Pháp luật trong phòng cháy chữa cháy

3

Tính chất cháy nổ và sự nguy hiểm của các chấy cháy nổ thường gặp như xăng, dầu, khí hóa lỏng,….

4

Các chất thường được sử dụng để chữa cháy

5

Các biện pháp phòng cháy chữa cháy.

6

Quy trình chữa cháy tại một vụ cháy, biện pháp, chiến thuật, kỹ thuật chữa cháy

7

Hướng dẫn cách sử dụng, cách kiểm tra, bảo quản các phương tiện phòng cháy chữa cháy đơn giản thường được các doanh nghiệp và cơ sở trang bị

8

Thực hành chữa cháy bằng bình cứu hỏa xách tay

– Môn học Kỹ thuật lái xe

TT

NỘI DUNG

1

Vị trí, tác dụng các bộ phận trong buồng lái

2

Kỹ thuật lái xe cơ bản

3

Kỹ thuật lái xe trên các loại đường

– Lái xe ô tô trên bãi phẳng, đường bằng

– Lái xe ô tô trên đường đèo núi, trung du

– Lái xe qua trạm thu phí sử dụng dịch vụ đường bộ, qua cầu, phà

– Lái xe trên đường phức tạp qua: chỗ hẹp, đường sắt, đường xấu, đường ngập nước, đường ngầm

– Lái xe ô tô ban đêm , khu vực sương mù

– Lái xe ô tô trên đường cao tốc

4

Kỹ thuật lái xe an toàn chủ động

5

Kỹ thuật lái xe ô tô chở hàng hóa

6

Tâm lý điều khiển xe ô tô

7

Phương pháp thực hành lái xe tổng hợp